Formularze i informacje dla geodetów

Obsługa geodetów

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych / odbiór materiałów do zgłoszeń www.igeomap.pl
klatka B, na parterze budynku, pok. 16
Odbiór materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych / sala wglądowa pzgik klatka B, na parterze budynku, pok. 16
Przyjęcie operatów geodezyjnych do weryfikacji / do ponownej weryfikacji klatka B, na parterze budynku, hol główny
Uwierzytelnianie map i dokumentacji geodezyjnej klatka B, na parterze budynku, pok.16

Wytyczne techniczne

Programy i parametry transformacji

Informuje się o możliwości:

  • – zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną za pomocą portalu www.igeomap.pl – informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 47.
  • Usługa wprowadzona od 27 maja 2011 roku. Cyfrowe zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych w roku 2019 po I półroczu stanowią 96% wszystkich zgłoszeń.
  • – przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w formie operatu elektronicznego – informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 47.
  • Z dniem 22 stycznia 2016 roku wprowadzono możliwość składania operatów elektronicznych.

Formularze dla geodetów

Poniżej zamieszcza się zestaw przykładowych dokumentów, formularzy i wzorów, które zaleca się wykorzystać w ramach wykonywanych prac geodezyjnych.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Przykładowe tabele do opisu map

Inwentaryzacja powykonawcza budynku
Inwentaryzacja powykonawcza sieci / przyłącza

Przeczytaj także