Struktura organizacyjna

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

dr inż. Monika Jaroszewska

Ponadto strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji i Katastru tworzą:

Stanowiska ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 • Ewa Wiśniewska – koordynator
 • Dorota Szczucka – Stogniew
 • Elżbieta Grabowska
 • Jolanta Cudziło
 • Krzysztof Pabiś
 • Rafał Woźniacki
Stanowiska ds. Numerycznej Mapy Zasadniczej

Marcin Krasnopolski – koordynator
Bogusława Korczak
Dorota Szczucka – Stogniew
Anna Filipska
Monika Zielińska

Stanowiska ds. Aktualizacji Numerycznej Mapy Ewidencyjnej
 • Piotr Galczak – koordynator
 • Natalia Pluta
 • Sylwia Perkowska
 • Joanna Sobieszek
 • Monika Wołowicz – koordynator
 • Katarzyna Szeler
 • Monika Graff
Stanowiska ds. Postępowań Ewidencji Gruntów i Budynków
Stanowisko ds. Obsługi Narad Koordynacyjnych
 • Małgorzata Andrasik
Stanowiska ds. Ochrony Gruntów Rolnych
 • Elżbieta Ziółkowska
 • Magdalena Wójcicka
Stanowiska ds. Udzielania Informacji
 • Katarzyna Popiel
 • Barbara Czajkowska – Urban
Stanowiska ds. Obsługi Interesantów
 • Agnieszka Sawer
 • Iwona Nowicka
 • Dorota Zaręba
 • Iwona Pocheć
Stanowiska ds. Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych
 • Piotr Mijas
 • Marcin Wachulski
 • Agnieszka Niczyporuk
 • Joanna Trendak
 • Krzysztof Jurczak
 • Anna Strzelecka
Stanowiska ds. Aktualizacji i Udostępniania Ewidencji Gruntów i Budynków
 • Bogusława Sierakowska – zastępca naczelnika, koordynator
 • Maryla Matulka
 • Małgorzata Kozdrowska
 • Kamila Karbowska
 • Anna Korzyb
 • Danuta Pietranik
 • Ewelina Peregrym
 • Magdalena Galicz
 • Rozalia Wielgórska
Stanowiska ds. Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów
 • Agnieszka Anuszewska
Stanowiska ds. Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
 • Anna Kulesza
 •  Ludmiła Rossa
Stanowisko ds. Wspólnot Gruntowych i Mienia Gromadzkiego

Julita Kośla

Stanowiska ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Powiatu
 • Beata Kiliszek
Stanowiska ds. Obsługi Kancelaryjnej Wydziału
 • Adrian Szewczyk
Stanowiska ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa
 • Edyta Jurczak

Podstawę funkcjonowania Wydziału Geodezji i Katastru stanowi Zarządzenie Nr 45/ORG/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji i Katastru (GEK) Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Przeczytaj także