Zmiana aplikacji do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

1 czerwca została zmieniona aplikacja do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z dotychczasowej aplikacji Kataster OnLine firmy Intergraph Polska Sp. z o.o. na aplikację e_Property firmy Geo- System Sp. z o.o. Aplikacja e-Property jest zintegrowana z systemem Geo – Map, za pomocą którego prowadzona jest mapa zasadnicza powiatu piaseczyńskiego. Dotychczasowa mapa ewidencyjna wg stanu na dzień 22 maja 2020 została podegrana referencyjnie do wglądu i udostępniona do zgłoszeń prac geodezyjnych.


Rozbieżności w zakresie granic należy sprawdzić z operatami PZGiK. Atrybuty punktów granicznych należy przyjąć wg danych zawartych w operatach PZGiK po uprzedniej analizie. Rozbieżności w zakresie użytków gruntowych należy zweryfikować z analogową mapą ewidencyjną oraz rejestrem gruntów. Rozbieżności w zakresie klas bonitacyjnych należy zweryfikować z operatami klasyfikacyjnymi. Źródłem informacji o budynkach są prace z inwentaryzacją powykonawczą budynków przyjęte do PZGiK, zawarte w wykazach materiałów do zgłoszenia. Prace te mogą być przy różnych asortymentach.

Przeczytaj także