Obsługa Interesantów w Wydziale Geodezji i Katastru

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. obsługa Interesantów w Wydziale Geodezji i Katastru będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Wypisy, wyrysy, kopie mapy, kopie materiałów zasobu – bez wcześniejszego umówienia się, maksymalnie dwie osoby jednocześnie .
 2. Składanie wniosków, pism i innych – do skrzynki podawczej udostępnionej w tzw. „śluzie” wejście B do budynku, maksymalnie jedna osoba; gdyby była potrzeba zapytania – jak w pkt 1
 3. Składanie operatów technicznych, map do uwierzytelnienia oraz innych spraw Wykonawców prac geodezyjnych związanych z obsługą zgłoszeń – skrzynka podawcza udostępniona w śluzie wejście C do budynku, maksymalnie jedna osoba
 4. Postępowania, pisma, udostępnianie wglądu i inne – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerami telefonów:
  735 58 46 – wgląd do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  735 58 00 – postępowania ewidencji gruntów i budynków
  735 58 29 – postępowania i sprawy z zakresu: ochrony gruntów i budynków oraz wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
  735 58 03 – zaświadczenia oraz pisma z zakresu udzielania informacji
  735 58 04 – sprawy dotyczące narad koordynacyjnych
  735 58 28 – sprawy dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości
  735 58 43 – informacja, pozostałe sprawy
 5. Kontakt mailowy z Wydziałem: kancelaria@piaseczno.pl

Przeczytaj także