Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kamionka, gmina Piaseczno

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 0021 – Kamionka gmina Piaseczno, geodetów wykonujących prace geodezyjne na ww. obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: Usługi Geodezyjne Grzegorz Faliński
Kierownik prac geodezyjnych: Grzegorz Faliński
tel. 508 267 691, e-mail: grzegorzfalinski@op.pl.
Data rozpoczęcia: 18 maja 2020 r.
Planowane zakończenie: 15 grudnia 2020 r.

Przeczytaj także