Przesyłanie plików do prac geodezyjnych

Pliki wsadowe należy przekazywać za pomocą portalu ePodgik.pl do konkretnie zgłoszonej pracy geodezyjnej. Powyższe jest zgodne z pkt 4.4 Wytycznych technicznych w sprawie zasad przekazywania plików generowanych z roboczej bazy danych przy przyjmowaniu operatów technicznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 8 stycznia 2020 r. załączonych do każdego zgłoszenia pracy. Ostatnio mieliśmy trudności ze skrzynką ftp@piaseczno.pl.

Dodatkowo informujemy, że przed przesyłaniem pliku Wykonawca może dokonać walidacji pliku oraz kontroli poprawności pliku.

Przeczytaj także