Pozostałe portale

Portal eZUD

Portal eZUD przeznaczony jest dla projektantów, geodetów umożliwiający koordynacje sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

Od 21 listopada 2016 roku  wprowadzono możliwość organizacji narady koordynacyjnej w formie elektronicznej.

Z dniem 8 lipca 2019 r. narady koordynacyjne odbywają się wyłącznie  w formie elektronicznej – informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 04.

Portal Komornika

Portal Komornika przeznaczony dla komorników sądowych, umożliwiający dostęp do informacji o stanie posiadania podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB.

Portal Rzeczoznawcy

Portal Rzeczoznawcy przeznaczony do obsługi rzeczoznawców majątkowych umożliwiający wgląd do rejestru cen i wartości nieruchomości oraz przeglądanie aktów notarialnych kupna – sprzedaży.

informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 27 (28).

Portal Mapowy

Portal Mapowy przeznaczony jest dla interesantów urzędu, pozwala na wyszukiwanie, przeglądanie danych przestrzennych publicznie dostępnych. Przeglądarka map umożliwia użytkownikom wykonanie wielu funkcji takich jak:

  • możliwość wyszukiwania działek, budynków, adresów;
  • możliwość uzyskania podstawowych informacji o działce, budynku;
  • zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie);
  • dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw);
  • pomiary długości, powierzchni.

Rejestry eProperty

Portal eProperty przeznaczony dla uprawnionych pracowników innych wydziałów Starostwa Powiatowego w Piasecznie, a także innych organów i jednostek organizacyjnych, realizujących zadania publiczne w oparciu o dane z bazy danych EGiB.

Przeczytaj także