Portal ePodgik

Portal ePodgik przeznaczony dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego, realizuje m.in. następujące funkcjonalności:

  • zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • pobieranie materiałów i danych z pzgik,
  • przekazywanie danych do PODGIK w formie:
  1. operatu elektronicznego
  2. operatu hybrydowego
  3. operatu tradycyjnego
  • przeglądanie listy złożonych wcześniej zgłoszeń prac geodezyjnych,
  • zarządzanie zgłoszeniami prac geodezyjnych, z wykorzystaniem narzędzi pomocniczych
  • zakup operatów technicznych z pzgik
  • wykonywanie płatności on-line.

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną za pomocą portalu www.igeomap.pl – informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 19.

Usługa wprowadzona od 27 maja 2011 roku. Cyfrowe zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych w roku 2019 stanowią 96% wszystkich zgłoszeń zerejestrowanych w powiecie piaseczyńskim.

Przekazywanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w formie operatu elektronicznego – informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 19.

Z dniem 22 stycznia 2016 roku wprowadzono możliwość składania operatów elektronicznych.

Przeczytaj także