Karty informacyjne i wzory formularzy

Wnioski realizowane przez Wydział Geodezji i Katastru w Piasecznie

Wykaz  danych ewidencyjnych dotyczących budynku:

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku:

Formularze ewidencji gruntów i budynków – EGiB

Obsługa rzeczoznawców majątkowych – RCiWN

W siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru udostępnione są dwa stanowiska komputerowe, na których rzeczoznawcy majątkowi mogą samodzielnie korzystać z systemu Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości. W celu uzyskania dostępu do systemu (założenia konta użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny a następnie podpisany i zeskanowany przesłać na adres wnioski.rciwn@piaseczno.pl. Przed pierwszym zalogowaniem do systemu należy złożyć w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru oryginał formularza oraz okazać oryginał uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Ochrona i klasyfikacja gruntów rolnych – ORG

Uzgadnianie dokumentacji projektowej – ZUD

Udostępnianie map i innych dokumentów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – PZGiK

Przeczytaj także